Euregional Technology Award

januari 2014 - heden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Het doel van de Euregional Technology Award is het vak techniek promoten bij de jeugd.
Wij richten ons op de toekomstige ingenieurs (3/4 vwo) in de Euregio (Limburg en de regio’s Aken, Hasselt, Luik en Eupen).


De techniekwedstrijd met de Euregional Technology Award als prijs, is een gezamenlijk initiatief van Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Drielanden Ingenieurs Kontakt (DIK), Continium Discovery Center, Soapbox en Stichting Science and Industry. 


De Euregional Technology Award wil de leerlingen enthousiasmeren voor techniek en ze stimuleren om een technische vervolgopleiding te kiezen. Daarnaast brengt de finaledag scholieren vanuit de hele Euregio met elkaar in contact, zodat de leerlingen zich bewust worden van de mogelijkheden die er zijn om te leven en te werken in onze grensregio. Techniek is grenze(n)loos!

Het totale event bestaat uit

  • Regionale voorrondes
  • Euregionale finale
  • Natraject

 

De Euregionale finale omvat praktische teamopdrachten, een techniekquiz en een natraject met een bezoek aan en/of dialoog met bedrijven waar de winnende projecten uit de voorrondes worden uitgewisseld en/of gepresenteerd. Daarnaast zullen de winnende projecten een virtuele expositie krijgen.

Limburg Startup 

mei 2017 - heden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Limburg Startup is een samenwerkingsverband van organisaties en instellingen (in de regio Maastricht),  dat zich inzet om starters en startups te begeleiden.

Er worden periodiek evenementen voor deze doelgroep georganiseerd.


Herbestemmen Industrieel Erfgoed

september 2019 - heden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

In verband met de verbetering van de doorvaart (ivm de komst van een grotere scheepvaartklasse) op het Julianakanaal moest Rijkswaterstaat (RWS) de sluis bij Limmel vervangen.

De oude sluis had een monumentaal karakter.


RWS heeft SSaI gevraagd of delen van deze sluis herbestemd konden worden en zo behouden voor de toekomst.

De stichting heeft van RWS twee van de vier volledige raderwerken van de sluis gekregen. Deze raderwerken hebben bijna 100 jaar gefunctioneerd, een eeuw geleden

was dit ontwerp een enorm technische prestatie.

 

De stichting gaat van deze raderwerken twee monumenten plaatsen als eerbetoon aan de belangrijke economische rol die de binnenvaart in Limburg heeft gespeeld voor heel Nederland.

De monumenten komen in Limmel (bij Maastricht) en in Maasbracht te staan. De monumenten markeren het begin en het einde van het Julianakanaal en verwijzen naar Industrieel Erfgoed.

Artist's impression van de monumenten gebaseerd op raderwerken van de voormalige sluis.

NewBizzHub 

sept. 2018 - heden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

In een breed samenwerkingsverband wordt door NewBizzHub een begeleidingstraject uitgezet voor toekomstige MKB’ers.


Via pitch events wordt de status van de kandidaat vastgesteld en wat er qua kennis, vaardigheden en financiering (nog) nodig is om een eigen bedrijf op

te zetten.


De pilot wordt eind 2019 georganiseerd.

Ook hier was SSaI is initiator en voorzitter van de projectgroep. Binnenkort meer over de resultaten en de voortgang van de pilot.

Door de grote vraag naar grondstoffen en met name steenkool was er behoefte aan een dicht spoorwegnet.

Via Pontes 2019 - heden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 SSaI is initiatiefnemer en voorzitter van de projectgroep.


De Industriële Revolutie in Nederland begon rond 1800 in Maastricht.

Door grote vraag van goederen en grondstoffen van en naar Maastricht werden de vaarwegen in Limburg steeds belangrijker. Daar kwam al snel de landelijke energiebehoefte aan steenkolen en bouwmaterialen (zand en grind, cement) en kunstmest bij. Vanwege de grote vraag naar steenkolen moest er in Zuid-Limburg ook een dicht spoorwegennet worden aangelegd.

 

Het heuvelachtig landschap stelde hoge eisen aan zowel de infrastructuur voor de spoorwegen als aan de infrastructuur voor de binnenvaart. Men moest de hoogteverschillen op het land en op het water letterlijk kunnen overbruggen.


Om aan de eisen te kunnen voldoen, werden er grote investeringen gedaan. Limburg liep voorop in technologische ontwikkelingen. Dit is helaas maar bij weinig Limburgers - en dus bijna helemaal niet bij mensen buiten de provincie - bekend.

 

Samen met diverse musea en belangenorganisaties zal hier de komende jaren thematisch (o.a. door exposities, lezingen) aandacht aan worden besteed. Het thema van 2019 staat in het teken van de ontwikkelingen direct na de Tweede Wereldoorlog.

Van uit Limburg werd

het hele land voorzien

van steenkool, de infrastructuur moest hiervoor aangepast worden.

Spoorwegen en scheepvaart werden op elkaar afgestemd...

...met als gevolg, nieuwe ontwikkelingen en

grotere efficientie.

Erfgoed Beweegt  mei 2017 - heden

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Erfgoed Beweegt is een samenwerkingsverband tussen het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Stichting Schatkamer Sint Servaasbasiliek, Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting Maastrichtse Componisten, Stichting Meet Maastricht en Stichting Science and Industry.


Samen willen wij dat Maastricht beter geprofileerd wordt als historische stad. Maastricht is niet alleen een stad waar

je kunt shoppen en een terrasje kunt pikken, maar zij heeft ook een rijke historie, die het waard is om belicht te worden. 


Met dit samenwerkingsverband willen wij het Industrieel Erfgoed, het Religieus Erfgoed en de vestingwerken onder de aandacht brengen.