Stichting Science and Industry
Media

Herdenking ‘schepenkerkhof’ Maasbracht in kader 75 jaar bevrijding

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De Limburger Verslag  3-09-2019

 

Een verslag van de herdenking in het kader van 75 jaar bevrijding, een initiatief van de onder andere

Stichting Science and Industry uit Maastricht.

Onder de titel ‘Limburgse scheepvaart: destructie en naoorlogs herstel’ vertelt onze voorziter William Buil over de ontwikkeling van de infrastructuur: de kanalisatie van de Maas en de havens in Limburg.

Fijne Kerstdagen

& gezond en goed 

Nieuwjaar

••••••••••••••••••••••••••••••

Merry Christmas

& healthy and good

New Year

Welkom op de site van Stichting Science and Industry.

Stichting Science and Industry (SSaI) promoot techniek, in de breedste zin van het woord. De stichting heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en opereert in veel samenwerkingsverbanden om het vak techniek onder de aandacht te brengen.

 

Vanuit deze samenwerkingsverbanden initieert SSaI projecten en vervult ze meestal de rol van kartrekker. Om de projecten succesvol te kunnen wegzetten, zoekt SSaI voor elk project naar personen en/of organisaties met de juiste expertise.

 

Enkele projecten van SSaI zijn:

  • Het uitgeven van toeristische wandelroutes langs Industrieel Erfgoed
  • Techniek promoten bij vwo-scholieren door middel van de          Euregional Technology Award
  • Herbestemmen van Industrieel Erfgoed
  • Starters en startups actief begeleiden naar een succesvol MKB-bedrijf
  • Limburg promoten als een provincie met een bijzondere technisch culturele geschiedenis en het creëren van een zeer goed vestigingsklimaat voor ondernemers

     (onder het hoofdstuk Projecten is meer info te vinden)

NewBizzHub

Stichting Science and Industry (SSaI)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Christian Leenders SSaI • 08-09-2019

 

Voor toekomstige MKB’ers is een nieuw begeleidings-traject uitgezet. SSaI is initiator en voorzitter van de projectgroep die middels pitch events de status van de kandidaten vaststelt en eventueel samen met die kandidaten een plan opstelt wat er qua kennis, vaardigheden en financiering (nog) nodig is om een eigen bedrijf op te zetten.


Via deze site zult u regelmatig worden geïnformeerd over

de resultaten en vorderingen van deze projectgroep.

Presentatie Engelstalige SSaI stadswandeling Made in Wyck

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

William Buil SSaI  13-11-2019

 

Op verzoek van

de verschillende 

organisaties 

die de stads-

wandelingen

verkopen, gaan 

we van één uitgave een 

Engelstalige uitgave 

maken. De nieuwe uitgave 

wordt dit voorjaar in de 

schappen van de VVV en  het

Centre Ceramique verwacht.

Radioverslag over het behoud raderwerken van sluis Limmel

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L1 radioverslag • 15-04-2017

 

Het radioprogramma cultuurcafe berichtte met een live verslag over de sloop en het behoud van de raderwerken van sluis Limmel. Bijna waren ze voor toekomstige generaties verloren gegaan!

Maar dankzij Stichting Science and Industry blijft dit industriële erfgoed toch bewaard.


Verslaggever Marc Teunissen ging kijken bij de sloop, samen met William Buil en Hans van der Togt van de stichting.

“Limburgse binnenvaart - destructie en naoorlogs herstel”.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mireille Teheux 30-08  & 30-09  2019

 

Op 30 augustus en 30 september heeft SSaI meerdere lezingen verzorgd onder de titel “Limburgse binnenvaart - destructie en naoorlogs herstel”.


In augustus was dit voor een bijeenkomst van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) te Arcen.

In september werd deze lezing gegeven ter herdenking van 75 jaar Bevrijding van Maasbracht.

Locatie Maas-Binnenvaartmuseum.


Met deze lezingen heeft SSaI een deel van de Limburgse geschiedenis belicht die maar bij weinig mensen bekend is.


30 september 1944 zijn in Maasbracht 240 schepen tot zinken gebracht.

Dit verschrikkelijk feit moet in de boeken worden bijgeschreven als de grootste scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis waarbij meer dan 1000 mensen van het ene op het andere moment dak- en werkloos raakten.


Deze scheepsramp heeft er ook toe geleid dat Maasbracht transformeerde van een klein agrarisch dorp

tot het economisch en sociaal binnenvaartcentrum van Zuid-Nederland en de grootste binnenhaven van Nederland.